Technické zařízení budov

Dodáváme a montujeme systémy pro :

Vytápění objektů a průmyslových provozů

Jedná se o:

 • ústřední vytápění
 • podlahové vytápění
 • tepelná čerpadla
 • solární panely
 • montáž poměrových měřidel (IRTN)
 • vzduchotechniku včetně klimatizace obytných a kancelářských prostor
 • vzduchotechniku průmyslových objektů
   

Zdravotní instalace a regulace

Jedná se o:

 • rozvody studené a teplé vody
 • systémy automatické regulace a měření
 • rozvody kanalizace
 • regulační armatury a regulátory
 • montáž zařizovacích předmětů

´

Inženýrské sítě - rozvody tepla

Provádíme výstavbu rozvodů tepla použitím moderní technologie systému předizolovaného potrubí. Tento systém je vybaven elektronickým monitorovacím zařízením, které kontroluje každý metr potrubí a automaticky hlásí poruchu sítě ( poruchy jsou systémem objeveny dříve, než se na potrubí objeví první známky koroze). Potrubní systém s monitorovacím zařízením vykazuje nízké provozní náklady.